Imprimare pagina

Naša ponuda

Izolacione ploče CERPAK, 1000 step.C


          Glavne sastavne komponente Cerpak 000F izolacionih i zaptivnih ploča su: silicijum-oksid, aluminijum-oksid i kamena vuna vatrostalna do 1000 step.C. Koriste se na širokom polju, prvenstveno za ekonomičnu zamenu azbestnih ploča.


OBLAST PRIMENE

- Industrija vozila (zaptivanje glave klipa)
- Industrijsko (visokotemperaturno) zaptivanje
- Zaptivanje vrućih cevnih prirubnica

TEHNIČKI PODACI 
 Radna temperatura max. 1000 step. C
 Koeficijent toplotne provodljivosti 0,15 W/m step. K (na 400 step. C)
 Gustina 950 kg/m3 
 Stišljivost 30 - 40 % (pri pritisku od 21 MPa 
MERE
Mera ploče 1000 x 1000 mm
Debljina 1,5 ... 12 mm


Dokumenti za preuzimanje

TEHNIČKI PRIKAZI
Vatrostalna izolaciona ploča CERPAK
Partneri