Traženje vesti

Imprimare pagina

Vesti

Vrednovanje materijala koji dolaze u kontakt sa namirnicama

Vrednovanje materijala koji dolaze u kontakt sa namirnicama
Na ovoj web-stranici obznanjujemo sve informacije vezane za vrednovanje materijala koji dolaze u kontakt sa namirnicama. Dajemo prikaz o kontekstu vrednovanja, njenom cilju, delokrugu i najvažnijim pitanjima na koja treba dati odgovor.
Obelodanićemo svaki relevantan dokument, podrazumevajući tu i zaključni izveštaj planirane studije, koja ima za cilj pospešivanje vrednovanja; njegov sažetak, abstrakt i anekse – kao i službeni radni document komisije (ako bude priređen). 
Vrednovanje je započeto sa jednim rasporedom, saopštenog Novembra 2017., u kojem je Komisija informisala pojedince i zainteresovane strane o svojim planovima; i gde ih je zamolila, da daju mišljenje na planiranu inicijativu, i uzmu učešće u budućoj konsultativnoj aktivnosti.
U daljnjem, prikazaćemo i proces konsultacije, i informisaćemo zainteresovane o planiranim rokovima (planirane-, koje se nalaze u postupku- i zaključene konsultacione aktivnosti). Objavićemo, nadalje, i druga dokumenta; na pr. zbirni izveštaj o rezultatima konsultacija sa pojedinim zainteresovanim stranama.
Kao uvertira vrednovanja, 24. Septembra 2018. godine u Briselu je došlo do susreta u radionici (“workshop”) sa zainteresovanima. To je bila prva stanica konsultacionog procesa. Na susretu uzelo je učešće širok krug zainteresovanih na polju materijala koji dolaze u dodir sa namirnicama. Klikom na linkove u donjem prikazu, možete pogledati video zapise, listu učesnika i materijale sa predavanja.

Dokumenti radionice u vezi vrednovanja (na engleskom jeziku), 24. Septembar 2018. godine

Agenda (PDF download)
Workshop document (PDF download)
Summary (PDF download)
List of participating organisations (PDF download)
Presentations:
Part 1 a FCM background and evaluation (PDF download)
Part 1 b Baseline study (PDF download)
Part 1 c EFSA risk assessment (PDF download)
Part 2 a Stakeholder perspectives NGOs (PDF download)
Part 2 b Stakeholder perspectives PCG (PDF download)
Part 2 c Stakeholder perspectives CSG (PDF download)
Part 2 d Stakeholder perspectives enforcement (PDF download)
Part 3 Study approach and consultation (PDF download) .

Kontakt
Ako imate pitanja, ili želite dobiti širu informaciju o vrednovanju; kontaktirajte nas na e-mail -u  :
SANTE-FCM-EVALUATION@ec.europa.eu.


VIII Kongres Savremene Industrije Glinenih Proizvoda Srbije

Technargilla 2018

Sajam Ceramitec 2018

Fenomenalan festival sa grnčarima

Međunarodna naučna konferencija o keramici u Budimpešti

Pažnja, stupila je na snagu CLP uredba

Zbirka keramike može se posećivati i "on-line"

Glavna nagrada od 1 miliona forinti na V Međunarodnom Trienalu Silikatne Umetnosti

Još manje respirabilnog SiO2
Partneri